29.02.2008

kuer, kuer overalt


Skole, utdanning, fremtiden… militæret skal de reise til og. De drar til Frankriket og Italia for å lære språk, og de drar på folkehøyskole på Østlandet for å lære livet. De skal jobbe og de skal feste og de skal leve livet sitt, før den dagen de planlegger å bestemme seg for å bli voksen. Da skal de ha mann og barn, de skal ha hus og jobb, og de skal mimre om tiden før, tiden da de levde. De skal ha planer alle sammen, selv om planen er å gjøre ingenting. Ingen av dem vet hvorfor de planlegger, hvorfor fremtiden er det den er, og viktigere enn fortiden. De vil planlegge for fremtiden mens de lengter etter fortiden, og prøver å leve i det som er nå, alt på en gang. De vil sannsynligvis stoppe opp å tenke over det på et tidspunkt, hva som dytter dem fremover, hva det er som får dem til å vokse, og å vokse opp. De vil tenke over om de egentlig er helt alene i verden, og de vil tenke på om de egentlig er lykkelige, og de vil få lyst til å stoppe opp. Gripe tak i tiden og stoppe alt. Slik at de får tid til å tenke over nåtiden, nå mens det skjer. Sånn at de får tid til å finne ut hvem de er, hva de vil, og hvorfor tiden gjør dem gamle. Men så vil de slutte å tenke, og de vil fortsette fremover. For noe vil distrahere dem, livet vil dukke opp og ta oppmerksomheten bort fra det som ikke er livet. Det som er tanker. Og de stoppet egentlig aldri helt opp. Livet deres vil alltid gå i en rett linje ubrutt linje, frem til det tidspunktet linjen slutter. Og de vil se i mange retninger på en gang, men de vil aldri se seg selv. De skal dra bort og leve, også en gang lenger nedover linjen, skal de slutte med det. Ikke leve lenger. Bare være. Og da er de endelig blitt voksen.

De er rare disse unge menneskene.

Ingen kommentarer: